Những hình ảnh về trường Tiểu Học Quảng Đông 3 Khu vực

17006325_599229606939494_1786022644_n                                            Trường Tiểu Học Quảng Đông khu vực trung tâm

17028805_599228620272926_363227455_n                               Trường Tiểu Học Quảng Đông khu vực trung tâm

17028735_596691987200920_1252841032_nTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực Vịnh Sơn

17005980_596692003867585_1444291672_nTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực Vịnh Sơn

17012410_596698110533641_65564211_nTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực Vịnh Sơn

17012490_596698140533638_503131101_nTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực Vịnh Sơn

17015329_609774449221861_1072399376_oTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực 19/5

17035425_609774499221856_299750129_nTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực Vịnh Sơn

16997378_609784412554198_457438296_nTrường Tiểu Học Quảng Đông khu vực 19/5