KÍNH TẶNG PHỤ NỮ NHÂN NGÀY 8 – 3

KÍNH TẶNG PHỤ NỮ NHÂN NGÀY 8 – 3

*********************

Nhìn lại trang sử nước nhà

Bà Trưng, Bà Triệu bảng vàng ghi công.

Xa xưa phụ nữ đồng lòng

Đứng lên đuổi giặc cờ hồng phất cao.

Non sông tô thắm máu đào

Anh hùng thưở ấy tạc vào trang thơ.

Dòng dỗi Trưng, Triệu bây giờ

Đảm đang, trung hậu ngọn cờ tiên phong.

Theo lời Đảng, Bác góp công

Dựng xây xứ sở non sông mạnh giàu.

Phụ nữ luôn phải đi đầu

Thông minh, hiền dịu xứng câu Bác Hồ.

Năm nào Bác đã tặng cho

Anh hùng, bất khuất bây giờ khắc ghi.

Phụ nữ ta đã làm gì?

Chô đời, cho đất nước, vì tương lai.

Xây đời hạnh phúc ngày mai

Trồng người thể hệ lâu dài trăm năm.

Rạng danh phụ nữ Việt Nam

Anh hùng, trung hậu, đảm đang muôn đời.

                                          Người viết: Tô Thị Ngát