KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH QUẢNG DÔNG                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    Số:         /KHCĐTV-HT

                                                                          Quảng Đông, ngày  06  tháng  9 năm 2017

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2017- 2018

Căn cứ quyết định số 41/ 2000/ Bộ GD ĐT ngày 07/09/2000 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành quy chế TBGD trường phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 01/ 2003/ BGD ĐT ngày 02/01/ 2003 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy chế tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;
Căn cứ  công văn số 11185/ GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1580/SGDĐT và 1582/SGDĐT ngày 26/ 8/ 2014 của Sở Giáo dục đào tạo Quảng Bình về hướng dẫn hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện và hướng dẫn công tác hoạt động thư viện trường học năm học 2015-2016;
Căn cứ công văn số   /PGDĐT của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch ngày 18/10/2016 về Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2017-2018

Căn cứ công văn 6841/BGDĐT-GDTX về việc đổi mới thư viện và phát triễn văn hóa đọc trong nhà trường PT.MN.
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học  Quảng Đông

 1. Thực trạng:
  1. Thuận lợi:
  – Có nền tảng thư viện đạt “Thư viện đạt chuẩn” theo Quyết định số 01/ GDĐT, ngày 12/01/2003 của Bộ Giáo dục Đào tạo được PGD&ĐT công nhận năm 2010 – 2011;
  – Có cơ sở vật chất khá đảm bảo khang trang, thoáng mát;
  – Phòng đọc, phòng kho đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ;
  – Nhân viên thư viện đạt trình độ cao đẳng Thư viện, có tay nghề vững vàng;
  – Có đầy đủ các loại sách, báo, tài liệu tham khảo được bổ sung, mua sắm qua hàng năm;
  – Các loại hồ sơ được lưu trữ qua hàng năm cẩn thận;
  – Có 3 máy vi tính ở phòng Thư viện giúp giáo viên và học sinh truy cập tài liệu, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
    2. Khó khăn:
  – Phòng TV và Thiết bị  diện tích chưa đảm bảo còn dùng chung,
  – Số tài liệu tham khảo như sách Kinh điển còn chưa đảm bảo theo số lượng.
  – Thư viện điện tử, thư viện thân thiện trong trường học thân thiện chưa có.
  II. Nhiệm vụ chung:
  – Xây dựng hệ thống thư viện có đủ điều kiện cơ bản: cơ sở vật chất, kế hoạch tổ chức hoạt động.
  – Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện cho cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ thư viện.
  – Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện khoa học, hiệu quả, cung ứng kịp thời các loại hình tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh; chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển của công nghệ thông tin, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm thư viện phục vụ cho công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc; Thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức sinh động, phong phú, phù hợp.
  – Duy trì Thư viện tiên tiến
  – Dành kinh phí bổ sung các tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Môn Toán và Tiếng Việt khối 3,4,5; Sách Tiếng Anh, tin học phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên trong năm học 2016-2017 trích từ ngân sách là 11.700.000đ; Huy động học sinh “Góp 1 cuốn sách nhỏ để đọc ngàn cuốn sách hay”.
  III. Mục tiêu:
                      * Xây dựng thư viện Xuất Sắc
   IV. Một số biện pháp chỉ đạo trong năm học 2017 – 2018
  1. Công tác chỉ đạo và quản lý thư viện:
  – Triển khai thực hiện hoạt động thư viện năm học 2017-2018 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  – Nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện trường học của cán bộ quản lý nhà trường và cán bộ thư viện, sắp xêp, bổ trí và quản lý cán bộ làm công tác thư viện theo đúng chức năng phần hành theo Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV, nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển thư viện trường học phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
  – Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác hoạt động thư viện tích cực hiệu quả Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện; Thành lập tổ cộng tác viên thư viện gồm 20 GV lớp  và 20 học sinh từ khối 3-5, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện thể hiện được nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển vốn tài liệu trong thư viện.
  – Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quản lý chặt chẽ, đảm bảo vốn tài liệu và các tài sản thư viện; huy động và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, quỹ thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.
  – Cán bộ thư viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ thư viện. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện, đảm bảo nội quy, quy định về cho mượn sách.
  2. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện:
  – Trong năm học này, đơn vị  chi đủ, chi đúng và chi hiệu quả bổ sung vốn tài liệu, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thư viện trường học; giành 6% đến 10% tổng chi ngân sách để mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa và các thiết bị phục vụ cho thư viện trường học (theo thông tư 30/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1990 của Liên Bộ Tài chính Giáo dục & Đào tạo) tổng kinh phí đầu tư là : 6,0 triệu đồng
  * Mua sắm bổ sung các loại sách, báo, tạp chí:
  a. Sách:
  – Mua bổ sung các loại sách : Sách tham khảo về bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5 theo chương trình mới khoảng 1.000.000đ
  – Mua sách Tiếng anh, tin học khoảng 2.000.000
  – Mua bổ sung sách tham khảo, sách pháp luật, tài liệu phục vụ cho công tác quản lí khoảng 2.000.000đ.
  b. Báo, tạp chí:
  – Đặt đủ các loại báo: Báo “Giáo dục thời đại” ” Nhân dân”, ” Quảng Bình”
  – Tạp chí toán tuổi thơ”, Tiếng việt tuổi thơ; Tạp chí “Thế giới trong ta” , Báo Nhi đồng.
  – Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh  mục do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; ưu tiên xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh con hộ nghèo, học sinh con diện chính sách phải đảm bảo chủ động về cơ số sách; xây dựng tủ sách phục vụ cho đối tượng học sinh giỏi của các bộ môn theo khối lớp; bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện;  đặt đủ các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh.
  – Tổ chức phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng bạn đọc thư viện.
  – Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính nối mạng. Cải tạo hệ thống quạt mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị kỷ thuật chuyên dụng khác.
  *Nhân viên Thư viện căn cứ vào tình hình thực tế của Thư viện để lập kế hoạch mua sắm bổ sung vào kho sách để xây dựng thư viện thân thiện.
  3. Tổ chức chỉ đạo hoạt động thư viện:
  – Nhân viên thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình dạy học, chủ đề chủ điểm học tập của từng khối lớp và tâm lý lứa tuổi học sinh.
  – Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ cộng tác viên thư viện, chú trọng xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và Hội cha mẹ học sinh nhằm huy động nguồn lực xây dựng và tổ chức các hoạt động thư viện.
  – Có lịch cụ thể phục vụ các hoạt động đọc sách, mượn sách của giáo viên, học sinh. Đối với học sinh học 2 buổi/ngày, bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khoá biểu tối thiểu 2 tiết/tuần/học sinh. Cụ thể là tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp vào tiết 4 chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Ngoài ra còn tổ chức cho học sinh đọc sách vào giữa giờ ra chơi ở tại thư viện và ở sân trường.
  – Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh; vận động, hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, cán bộ thư viện thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm, ít nhất 1 tháng/1 lần.
  – Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cho công tác hoạt động quản lý thư viện.
  – Tổ chức cho học sinh khai thác các dữ liệu phục vụ bồi dưỡng HSG ( Internet Tiếng Anh qua mạng vào các ngày thứ 4-7).
  4. Đối với nhân viên Thư viện:
  – Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện đúng theo quy định; thực hiện đầy đủ và đúng quy trình các khâu kỹ thuật và nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập và xuất sách khỏi thư viện
  Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, bảo quản thư viện chặt chẽ; đơn giản hoá các thủ tục cho mượn … để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.
  Cán bộ thư viện cần chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cùng tổ công tác thư viện thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt các hoạt động và phát huy hiệu quả của thư viện trong giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
  Tham mưu với BGH nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách” trong học sinh toàn trường ít nhất 1 lần/năm.
  Hình thành mạng lưới cộng tác viên của thư viện để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc và bảo quản sách báo, tài liệu.
  Hàng tháng, định kỳ đánh giá về kết quả hoạt động thư viện nhất là công tác đọc sách các lớp và của giáo viên. Có hình thức để khích lệ việc đọc sách của học sinh.
  Chủ động tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện
  5. Chỉ đạo hoạt động Thiết bị:
  Mua sắm thêm thiết bị dạy học về môn Toán, Tiếng Việt, Kỷ thuật lớp 4,5
  Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên- học sinh.
  * Đ/c Nhân viên Thư viện – Thiết bị dựa vào tình hình thực tế của đơn vị trong năm học để  xây dựng kế họach mua sắm thiết bị. Trình kế hoạch cho HT duyệt kế hoạch và đưa vào kế hoạch chung của nhà trường.
  – Huy động nguồn kinh phí  mua sắm Thiết bị dạy học
  – Đ/c Nhân viên thiết bị phối hợp với tổ chuyên môn kiểm tra công tác sử dụng bảo quản thiết bị dạy học ở trên lớp.
  – GV chịu trách nhiệm thống kê những thiết bị còn thiếu của từng lớp, từng môn để có biện pháp mua sắm bổ sung kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác dạy học.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                         Lê Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Thư viện – thiết bị  trường học

Tháng Nội dung công việc Người thực hiện
8-2017 – Quyên góp sách giáo khoa cũ cho Thư viện nhà trường, ủng hộ sách cũ cho học sinh vùng cao
– Mua sắm các loại tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo phụ vụ cho năm học mới.
– Bổ sung tủ sách tham khảo, sách dùng chung cho GV- HS
* Lập kế hoạch hoạt động thiết bị trong năm
triển khai phương tiện để trưng bày thiết bị dạy học theo yêu cầu.
– Chỉ đạo đưa thiết bị về tận lớp học.
GVCNĐ/c Hoài

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài

9-2017  Tổ chức tuyền truyền, giới thiệu tài liệu nhân kỷ niệm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam.
– Hướng dẫn học sinh mua sách GK, sách tham khảo dùng riêng
–  Phát hành hồ sơ quản lý, khảo sát tình hình SGK trong học sinh. Phối hợp với GVCN nhắc nhở, kiểm tra sách trong học sinh, chú trọng HS diện chính sách, HS nghèo.
– Tiếp tục triển khai TBDH theo lớp, bộ môn, sửa chữa bổ sung TB thiếu. Hiệu trưởng ký quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường học, tổ cộng tác viên thiết bị TH;
– Công bố lịch làm việc của TV-TB, phối hợp với tổ chuyên môn, chi đoàn, liên đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm học.
– Rà xét, kiểm tra lại hệ thống sổ sách TV-TB, quy trình đăng ký sách, thiết bị.
– Kiểm tra sử dụng, bảo quản TBDH hàng tháng với phiếu đăng ký và phiếu theo dõi, nhật ký sử dụng TBDH hàng tháng.
Đ/c HoàiĐ/c Hoài

Hiệu trưởng

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài

10-2017 – Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện- Thiết bị;
– Xây dựng chương trình giới thiệu sách về chủ đề Nhà giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
– Hiệu trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phong trào đọc sách của giáo viên và học sinh.
– Thực hiện xử lý kỷ thuật sách, báo, tài liệu, hướng dẫn mạng lưới cộng tác viên thực hiện.
– Xây dựng tủ sách giáo dục đạo đức, tủ sách pháp luật và các tủ sách khác trong TVTH
– Báo cáo công tác thư viện thiết bị, hiện trạng CSVC, trang thiết bị dạy học. Hoàn thành việc trang trí và xây dựng phòng thư viện.
– Tiếp tục sưu tầm và biên soạn thư mục phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường. Kiểm tra sử dụng TBHD.
Đ/c HoàiHiệu trưởng

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài

11-2017 – Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề Nhà giáo VN 20/11.
– Biên soạn thư mục phục vụ học sinh giỏi.
– Hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ chọn lọc, sách bồi dưỡng học sinh giỏi theo khối lớp và từng môn học
– Bổ sung đầu sách và số lượng của từng đầu sách đầy đủ theo quy định, chú trọng cho đối tượng học sinh giỏi để phục vụ tốt các kỳ thi trong năm học cho giáo viên và học sinh.
Đ/c HoàiĐ/c Hoài
Đ/c Hoài + Tổ CM
12-2017 -Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề 22/12.
– Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho TV để phục vụ học kỳ 2. Tổ chức xử lý kỹ thuật hồ sơ TV-TB.
– Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách, tổng hợp tình hình sử dụng TBDH cùng với sơ kết HKI. Báo cáo kết quả hoạt động TV-TB trường học trong học kỳ I theo các chuẩn quy định cho phòng Giáo dục – Đào tạo.
Đ/c HoàiĐ/c Hoài

Đ/c Hoài+ CTV

1- 2018 – Tiếp tục kiểm tra triển khai phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới 2017, chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2.
– Tiếp tục phát hành sách đồng thời tổ chức cho mượn SGK, STK bổ trợ phục vụ cho HKII. Biên soạn thư mục phục vụ công tác dạy-học học kỳ 2.
– Đề xuất với BGH và phối hợp với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào sử dụng đồ dùng dạy học, đọc sách báo, tài liệu hướng dẫn vào chuyên đề
– Kiểm tra kĩ thuật hồ sơ cho công nhận thư viện-thiết bị trường học theo kế hoạch của Phòng Giáo dục – Đào tạo.
Đ/c HoàiĐ/c Hoài
2- 2018 – Giới thiệu danh mục sách về chủ đề phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3.
– Tiếp tục đôn đốc kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách, viết cảm nghĩ về cuốn sách em đã đọc.
– Chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra, công nhận thư viện-thiết bị trường học theo kế hoạch của Phòng Giáo dục – Đào tạo.
– Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học từng phòng, lớp. Kiểm tra hoạt động TV-TB các trường học.
Đ/c Hoài + Tổ cộng tácĐ/c Hoài

Đ/c Hoài + BGH

3-2018  – Tổ chức giới thiệu, điểm sách về chủ đề phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
– Hướng dẫn sách cho ôn tập kiểm tra cuối năm học (phối hợp với tổ chuyên môn, GVCN, GV bộ môn).
– Tiếp tục bổ sung, xử lí kĩ thuật mới.
Đ/c HoàiĐ/c Hoài

Đ/c Hoài+ BGH

4-2018 – Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận thư viện trường học vào thời điểm cuối năm.
– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5.
– Thực hiện tự kiểm tra đánh giá công nhận TV-TB trường học theo các chuẩn quy định. Củng cố và sắp xếp lại thư viện-thiết bị đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT.
– Tổ chức củ soát lại cơ số sách tài liệu chuẩn bị đăng ký SGK, SGV năm học mới 2017-2018 cho học sinh và giáo viên. Đăng ký tài liệu chuyên môn, quản lý trường học.
Đ/c HoàiĐ/c Hoài

Đ/c Hoài+ BGH

Đ/c Hoài

5-2018 – Trưng bày và giới thiệu sách viết về Bác Hồ kính yêu.
– Thu hồi sách cho mượn (sách diện chính sách con hộ nghèo, con bệnh binh, con những người hưởng như thương binh).
– Xử lý kho sách, chuẩn bị cho hội đồng nhà trường kiểm kê. Thu hồi TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định. Tổng kết công tác TV-TB trường học (cùng với tổng kết của nhà trường). Báo cáo công tác TV-TB trường học năm học 2017-2018 về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
– Tổ chức kiểm kê TV-TB theo đúng quy định. Phát động phong trào ủng hộ sách cho học sinh thuộc diện chính sách tối thiểu 5 bộ/khối để tại trường.
– Nộp hồ sơ học sinh thuộc diện con thường binh, liệt sỹ, đề nghị cấp sách cho năm học 2018-2019
Đ/c HoàiĐ/c Hoài

Đ/c Hoài + GV

Đ/c Hoài

Đ/c Hoài+ GV

Đ/c Hoài