Học sinh Quảng Bình đi học lại từ ngày 4.5

Tháng Tư 26, 2020 6:26 chiều

Theo thông báo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Bình, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ đi học lại từ ngày 4.5.
Năm học 2019-2020, học sinh Quảng Bình phải nghỉ học thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 /// Trương Quang Nam

Năm học 2019-2020, học sinh Quảng Bình phải nghỉ học thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thì hiệu trưởng các trường chủ động quyết định tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở GD-ĐT tỉnh này chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch Covid-19 trong trường học. Ngoài ra, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tiêu độc, khử trùng tại các trường học để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho học sinh, học viên và hoàn thành trước ngày 3.5.