Kế hoạch ĐH Liên đội

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH QUẢNG ĐÔNG

***

Số:    – KH/LĐ

  

Quảng Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 -2017 của Hội đồng Đội huyện Quảng Trạch và Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường TH Quảng Đông. Liên đội Trường TH Quảng Đông lập Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ: Năm học 2016 – 2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

–  Đại hội tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được của Liên đội trong nhiệm kỳ 2015 – 2016 và đề ra phương hướng hoạt động đội năm học 2016 – 2017; làm cơ sở để đội viên, nhi đồng trong Liên đội rèn luyện và phấn đấu.

– Thông qua Đại hội Liên đội, các em đội viên và nhi đồng hiểu được Nghị quyết Đại hội. Biến Nghị quyết Đại hội thành những việc làm thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh về cả tư tưởng chính trị, tổ chức hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học năm học 2016 – 2017 mà nhà trường đề ra nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em thêm phần tin yêu vào tổ chức Đội.

 1. NỘI DUNG:

– Tồng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016, xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội năm học 2016 – 2107.

– Bầu ra BCH Liên đội mới có đủ năng lực, khả  năng và lòng nhiệt tình điều hành các nội dung, phong trào của Đội trong năm học 2016 – 2017.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian tổ chức đại hội trù bị: 15h phút thứ 5 ngày 13 tháng 10 năm 2016

– Thời gian tổ chức đại hội chính thức : 7h30 thứ 7 ngày 15 tháng 10 năm 2016.

– Địa điểm: Trường Tiểu học Quảng Đông

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 2. Đại biểu Đội viên:

– Chi Đội 4,5:          3 đội viên/1 chi đội

– Nhi Đồng 1,2,3:    3 nhi đồng / 1 lớp ( riêng lớp 1A/2 nhi đồng )

 1. Đại biểu khách dự:

– Cấp xã: 1 đại biểu (Đại diện BCH Đoàn xã)

– Đại diện BCH cha me học sinh: 1 đại biểu.

– Ban giám hiệu: 2 đại biểu.

– Tất cả các Đoàn viên trong trường : 30 đại biểu.

 

 

 1. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:
 2. Ổn định tổ chức.
 3. Nghi lễ chào cờ.
 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu/
 5. Diễn văn khai mạc.
 6. Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.
 7. Thông qua chương trình đại hội.
 8. Đọc báo cáo tổng kết, phương hướng năm học 2016 2017.
 9. Tham luận của các chi đội và lớp nhi đồng
 10. Phát biểu của đại biểu.
 11. Bầu ban chỉ huy Liên đội.
 12. Công bố kết quả bầu ban chỉ huy Liên đội.
 13. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
 14. Đại diện BCH phát biểu nhận nhiệm vụ.
 15. Đọc biên bản đại hội.
 16. Bế mạc đại hội.
 17. TRANG PHỤC:

– Học sinh mặc đồng phục mới.

– Đội viên phải đeo khăn quàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm học  2016 – 2017 của Liên đội Trường Tiểu học Quảng Đông, đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

 

  HIỆU TRƯỞNG                TRƯỞNG BAN HĐNGLL                  TPT ĐỘI

 

 

 

 

    Lê Thị Lan                       Trần Xuân Hải                 Trần Trung Đức