Thời khóa biểu lớp 5

 

LỚP 5A: Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Hà My

 

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Toán Tin học
2 Tập đọc Khoa học Tiếng Anh Tập làm văn Âm nhạc
3 Toán Tin học Tập đọc Thể dục Tiếng Anh
4 Chính tả Luyện từ & câu Toán Luyện từ & câu Tiếng Anh
5 Kỷ thuật
Chiều 1 Thể dục Tập làm văn Lịch sử Khoa học Toán
2 Đạo đức Kể chuyên Ôn Toán Ôn Toán HĐNG
3 Địa lý Ôn TV Ôn TV Mĩ thuật SHTT

 LỚP 5B: Giáo viên chủ nhiệm : Trịnh Văn Tuấn

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tin học Tập đọc Toán
2 Tập đọc Luyện từ & câu Tin học Toán Tập làm văn
3 Toán Tập làm văn Mĩ thuật Luyện từ & câu Lịch sử
4 Tiếng Anh Chính tả Toán Ôn TV Ôn TV
5 Tiếng Anh
Chiều 1 Âm nhạc Thể dục Tiếng Anh Thể dục Ôn Toán
2 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Ôn Toán HĐNG
3 Kỷ thuật Kể chuyên Khoa học Địa lý SHTT

LỚP 5C: Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Sơn

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ & câu Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Toán Toán Khoa học Lịch sử
3 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Luyện từ & câu Khoa học
4 Kỷ thuật Tiếng Anh Tiếng Anh Ôn Toán Mĩ thuật
5 Thể dục
Chiều 1 Chính tả Tập làm văn Tin học Tập làm văn           Ôn Toán
2 Đạo đức Địa lý Tin học Âm nhạc HĐNG
3 Kể chuyện Ôn TV Thể dục Ôn TV SHTT