Thời khóa biểu khối lớp 3

LỚP 3A : Giáo viên chủ nhiệm : Trịnh Thị Hoài Yến

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Tiếng Anh
2 Tiếng Anh Ôn TV Toán Chính tả Tiếng Anh
3 Tiếng Anh TNXH Tập Viết Tập Làm văn Tin học
4 Toán Toán Thủ công Thể dục Tin học
5
Chiều 1 Tập đọc Chính tả L.từ & câu Mĩ thuật Toán
2 Tập đọc-KC Ôn Toán Ôn Toán TNXH HĐNG
3 Thể dục Âm nhạc Ôn TV Ôn Toán SHTT

 LỚP 3B : Giáo viên chủ nhiệm :  Hoàng Giang

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh
2 Tập đọc Chính tả Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh
3 Tập đọc-KC Luyện từ & câu Tin học Âm nhạc Toán
4 Toán Ôn Toán Tin học Chính tả Tập làm văn
5
Chiều 1 Mĩ thuật Tập viết TNXH Ôn Toán Ôn Toán
2 Đạo đức Thể dục TNXH Thể dục HĐNG
3 Ôn TV Thủ công Toán Ôn TV SHTT

LỚP 3C : Giáo viên chủ nhiệm : Võ Thị Phương Thảo

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Tiếng Anh Toán
2 Tập đọc Chính tả Toán Tiếng Anh Tập làm văn
3 Tập đọc-KC Đạo đức Luyện từ &câu TNXH Ôn TV
4 Thể dục Thủ công Chính tả TNXH Thể dục
5
Chiều 1 Toán Tập viết Ôn TV Tin học Ôn Toán
2 Tiếng Anh Ôn Toán Ôn Toán Toán HĐNG
3 Tiếng Anh Mĩ thuật Tin học Âm nhạc SHTT

 LỚP 3D: Giáo viên chủ nhiệm : Dương Thị Sen

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tập viết Tiếng Anh Tập làm văn
2 Toán Chính tả Toán Tiếng Anh Toán
3 Tiếng Anh Đạo đức Tập đọc Toán Ôn Toán
4 Tiếng Anh Âm nhạc TNXH Mĩ thuật Ôn TV
5
Chiều 1 TNXH Tin học Ôn TV Luyện từ & câu Ôn Toán
2 Tập đọc Tin học Ôn Toán Chính tả HĐNG
3 Tập đọc-KC Thể dục Thủ công Thể dục SHTT