Ấn tượng ngày hội Học sinh tiểu học 2019

Ấn tượng ngày hội Học sinh tiểu học 2019

Ngày 21/2, hơn 70 ngàn học sinh Tiểu học của tỉnh Quảng Bình đã tham dự ‘Ngày hội học sinh Tiểu học năm 2019′. Ngày hội học sinh tiểu học được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy…