Kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

87 qua Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng trưởng thành, khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực, xin ghi lại một số hình ảnh lịch sử hào hùng và nhắc lại ý nghĩa…