Hình ảnh

Giới thiệu bộ sách Lịch sử Việt Nam

Giới thiệu bộ sách Lịch sử Việt Nam Cuốn sách thứ 1: Tác giả:  Lời: Minh Hiếu ; Minh Họa: Tạ Huy Long; Hiệu đính :  Dương Trung Quốc NXB: NXB Kim Đồng Danh mục sách: Tên tuyến:  Lược Sử nước Việt bằng tranh