KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN  NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG DÔNG                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     Số:         /KHCĐTV-HT                                                                           Quảng Đông, ngày  06  tháng  9 năm 2017 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018 Căn cứ…
Giới thiệu bộ sách Lịch sử Việt Nam

Giới thiệu bộ sách Lịch sử Việt Nam

Giới thiệu bộ sách Lịch sử Việt Nam Cuốn sách thứ 1: Tác giả:  Lời: Minh Hiếu ; Minh Họa: Tạ Huy Long; Hiệu đính :  Dương Trung Quốc NXB: NXB Kim Đồng Danh mục sách: Tên tuyến:  Lược Sử nước Việt bằng tranh
NHỚ MÃI SÂN TRƯỜNG ĐẦY NẮNG GV ĐINH THI THANH

NHỚ MÃI SÂN TRƯỜNG ĐẦY NẮNG GV ĐINH THI THANH

NHỚ MÃI SÂN TRƯỜNG ĐẦY NẮNG… Tháng năm sân trường đầy nắng Nhuộm vàng tiếng ve râm ran Tháng năm từng chùm hoa phượng Bất ngờ đỏ rực mênh mang Tháng năm – mùa hè cuối cùng Một mùa hè chia li Cổng trường nghiêng nghiêng…