Thông báo nhà trường

sự ra đời ý nghĩa ngay sách

Sự ra đời và ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam 21/4

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri…

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 8

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG ĐÔNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 8 Thực hiện kế…