Ấn tượng Ngày hội học sinh Tiểu học 2018

Ấn tượng Ngày hội học sinh Tiểu học 2018

Hòa chung không khí Học sinh Tiểu học cả nước, ngày 17/03/2018, học sinh Tiểu học Quảng Đông nô nức tham gia Ngày hội học sinh Tiểu học 2018 với các hoạt động: thi viết chữ đẹp, văn nghệ, các hoạt…