Hoạt động ngoại khóa

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 8

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG ĐÔNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 8 Thực hiện kế…