Người thầy và lòng tự trọng

Người thầy và lòng tự trọng

Đối với người thầy dạy người, dạy chữ, lòng tự trọng tỉ lệ thuận với phẩm giá và nhân cách, với sự ngưỡng mộ và yêu kính của học trò và nhân dân. Là một trong những tư chất thiên lương của…