Ấn tượng ngày hội Học sinh tiểu học 2019

Ấn tượng ngày hội Học sinh tiểu học 2019

Ngày 21/2, hơn 70 ngàn học sinh Tiểu học của tỉnh Quảng Bình đã tham dự ‘Ngày hội học sinh Tiểu học năm 2019′. Ngày hội học sinh tiểu học được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy…
Ấn tượng Ngày hội học sinh Tiểu học 2018

Ấn tượng Ngày hội học sinh Tiểu học 2018

Hòa chung không khí Học sinh Tiểu học cả nước, ngày 17/03/2018, học sinh Tiểu học Quảng Đông nô nức tham gia Ngày hội học sinh Tiểu học 2018 với các hoạt động: thi viết chữ đẹp, văn nghệ, các hoạt…