KẾ HOẠCH  Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 4 năm học 2016 – 2017.

KẾ HOẠCH Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 4 năm học 2016 – 2017.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TH QUẢNG ĐÔNG                                                                       Quảng Đông, ngày 4 tháng 4 năm 2017 Số:      /KH-LĐ   KẾ HOẠCH Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 4 năm học 2016 – 2017. —————–   Thực hiện Chương…
Liên đội tổ chức thi nghi thức đội

Liên đội tổ chức thi nghi thức đội

tải về Hướng dẫn Nghi thức Đội Khái niệm: nghi thức đội – Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh. – Nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và…
Kế hoạch ĐH Liên đội

Kế hoạch ĐH Liên đội

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH QUẢNG ĐÔNG *** Số:    – KH/LĐ    Quảng Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2016   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 – 2017 Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong…