Góc Học Tập

images

Thời khóa biểu khối lớp 4

LỚP 4A: Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Tiến Lực   Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Khoa học Thể dục Toán Tiếng…
images

Thời khóa biểu khối lớp 3

LỚP 3A : Giáo viên chủ nhiệm : Trịnh Thị Hoài Yến   Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán
images

Thời khóa biểu lớp 5

  LỚP 5A: Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Hà My     Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Toán Tin học 2
images

Thời khóa biểu khối lớp 2

LỚP 2A: Giáo viên chủ nhiệm : Đoàn Thị Thu Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Thể dục Tập làm văn